Zarząd Portu Morskiego w Darłowie

menu

Zarząd Portu Morskiego Darłowo

 

Pierwszy kwartał w porcie Darłowo

Pierwszy kwartał w porcie Darłowo

Pierwsze trzy miesiące  w naszym porcie można uznać za udane.W pierwszym kwartale przeładowano łącznie 31744 mt ładunków. Z portów skandynawskich Morza Bałtyckiego najwięcej przywieziono popiołu , który jest wykorzystywany jako komponent do wyrobu nawozów ( 21023 mt). Drugim ładunkiem chętnie przywożonym przez darłowsk...

M/v Laila w Darłowskim porcie

M/v Laila w Darłowskim porcie

W środę późnym wieczorem do naszego portu po raz kolejny w tym roku zawitała m/v Laila. Masowiec pod banderą Cypru, przywiózł z duńskiego portu Odense ładunek popiołu ( 1157 mt). Jest to już druga wizyta w tym roku masowca z ładunkiem popiołu....

Teren pod dzierżawę

Zarząd Portu Morskiego Darłowo Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dzierżawę terenu położonego na działce gruntu 1/56 obręb 2 miasta Darłowo w okresie od 15 czerwca do 15 września 2023 roku. Na wskazanym terenie może być prowadzona działalność gospodarcza nieuciążliwa dla użytkowników portu i turystów z zachowani...

Dobry poczatek roku w porcie Darłowo.

Dobry poczatek roku w porcie Darłowo.

Rok 2023 rzopoczął się dość pomyślnie dla naszego portu jeżeli chodzi o przeładunki. Zawineło łącznie osiem jednostek eksploatacyjnych , które przeładadowały 13948 mt ładunku . Masowce m/v Leila, mv Rix Pacific, m/v Sofia oraz m/v Petra L zacumowały do portu z ładunkiem popiołu ( 6447 mt). Z kolei dwie podróże m/v Trav...

Podsumowanie 2022 roku w porcie w Darłowie

Podsumowanie 2022 roku w porcie w Darłowie

W 2002 roku do portu w Darłowie zawineło 49 jednostek eksploatacyjnych , które przewiozły ładunki na łączną sumę 91925 mt. Najwięcej przywieziono do naszego portu popiołu i nawozów bo aż 65880 mt , kruszywa 14174 mt i drewna 2305 mt. Do portów północnych Morza Bałtyckiego wywieziono złom 8052 mt oraz otręby pszenne 151...

Pierwsza wizyta m/v Coe Mieke w naszym porcie

Pierwsza wizyta m/v Coe Mieke w naszym porcie

Wczoraj po południu zawinął do naszego portu po raz pierwszy masowiec m/v Coe Mieke. Przywióżł z duńskiego portu Odense popiół. Z Darłowa jednostak udała się do Szczecina pod załadunek....

Październikowe przeładunki w porcie Darłowo

Październikowe przeładunki w porcie Darłowo

W październiku przeładowano w naszym porcie ładunki na łączną sumę 10954 mt. Pierwszy statek Sofia przywiózł z szwedzkiego portu Elleholm 1750 mt kruszywa a zabrała z nabrzeża Szczecińskiego 1567 mt złomu stalowego do litewskiej Kłaipedy. W połowie miesiąca odwiedziło nas kilka statków z ładunkiem. Pierwszy z nich Petr...

Wrześniowe przeładunki w porcie Darłowo

Wrześniowe przeładunki w porcie Darłowo

W miniomym miesiącu port w Darłowie odwiedziły trzy jednostki handlowe. Na poczatku września piewsza jednostka m/v Petra L przywiózła z duńskiego portu Lindo Havn 1550 mt popiołu. Kolejną jednostką, która zawitała do naszego portu na nabrzeże Szczecińskie był m/v Rix Pacific ,który przybył z duńskiego Odense z 1837 mt ...

Posezonowe prace konserwacyjne

Posezonowe prace konserwacyjne

Po sezonie w Zarządzie Portu Morskiego Darłowo ruszyły prace konserwacyjne. W wyniku eksploatacji i sztormów na nabrzeżu Pilotowym i Wopowskim zniszczeniu uległy opony cumownicze. Na nabrzeżu Szczecińskim uszkodzony został oczep nabrzeża a na nabrzeżu Gdyńskim powstała duża szczelina pomiędzy płytami oczepu. Piękna wrz...

Bezpieczeństwo i porządek publiczny w porcie

Bezpieczeństwo i porządek publiczny w porcie

Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie naszego miasta i PORTU to główny temat spotkania jakie miało miejsce dzisiaj w siedzibie Zarządu Portu Morskiego Darłowo. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele służb mundurowych i sekretarz miasta Tomasz Bobin....

Raport przeładunkowy

Raport przeładunkowy

Poniedziałkowy raport przeładunkowy. Agroport informuje, że 21 lipca wpłynie do Darłowo Port Vines z ładunkiem popiołów. Od 24 lipca częstym gościem Agro będzie Sofia. Doastarczy do nas kruszywo i nawozy, zaś w drogę powrotną zabierze złom mieszany....

Zlot Poloni Żeglarskiej

Zlot Poloni Żeglarskiej

Już u nas są. Po raz pierwszy w Darłowie odbędzie się Zlot Poloni Żeglarskiej. To efekt rozmów darłowskiego Magistratu, Zarządu Portu Morskiego i braci żeglarskiej z Darłowa i Szwecji z początku b.r. Jego inicjatorem i głównym organizatorem jest Yacht Klub Polonia Skandynawia.14 lipca do Darłowa przypłynie ponad 30 pol...

Biuletyn Informacji Publicznej

Ostrzeżenia nawigacyjne

Marina Darłowo

Miasto Darłowo

DarLOT