Zarząd Portu Morskiego w Darłowie

menu

Zarząd Portu Morskiego Darłowo

 

Strona główna > Kronika > Teren pod dzierżawę

Teren pod dzierżawę

Zarząd Portu Morskiego Darłowo Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dzierżawę terenu położonego na działce gruntu 1/56 obręb 2 miasta Darłowo w okresie od 15 czerwca do 15 września 2023 roku. Na wskazanym terenie może być prowadzona działalność gospodarcza nieuciążliwa dla użytkowników portu i turystów z zachowaniem ciszy nocnej w godzinach od 21:00 do 7:00 oraz zgodna z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przepisów portowych i innych ustaw powiązanych z działalnością portu.
Oferta powinna zawierać:
1) Dane podmiotu gospodarczego, który składa ofertę (nazwa, siedziba, nip, krs, regon etc.),
2) Lokalizację punktu wraz z jego wymiarami (szerokość, długość) i powierzchnią,
3) Rodzaj prowadzonej działalności wraz z jej opisem (z załączeniem zdjęć obiektu za pomocą, którego będzie prowadzona działalność gospodarcza),
4) Okres dzierżawy,
5) Oferowana kwota netto za dzierżawę.
Oferty należy składać pisemnie na adres siedziby Spółki (ul. Conrada 27, 76-150 Darłowo) lub też drogą elektroniczną na adres: ird@port.darlowo.pl
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu + 48 509 462 214 lub też drogą elektroniczną pod adresem ird@port.darlowo.pl. Szczegółowa mapka dzierżawionego tereny w zakładce Ogłoszenia

Biuletyn Informacji Publicznej

Ostrzeżenia nawigacyjne

Marina Darłowo

Miasto Darłowo

DarLOT