Zarząd Portu Morskiego w Darłowie

menu

Zarząd Portu Morskiego Darłowo

 

Strona główna > Kontakt

Kontakt

Zarząd Portu Morskiego Darłowo Spółka z o.o.
ul. Józefa Conrada 27
76-150 Darłowo

Kapitał zakładowy: 5 723 000,00 złotych

NIP: 499-02-77-204
REGON: 331051722
KRS Nr 0000116150

Telefony:

Główny Księgowy: +48 690 500 076

Inspektor ds. rozliczeń i dzierżaw: +48 509 462 214

Inspektor ds. eksploatacji portu: +48 503 348 201

Bosman Mariny Wschodniej: +48 509 462 234 lub +48 503 348 201

Bosman Mariny Zachodniej: +48 573 216 953

Stacja odbioru odpadów, wód zaolejonych oraz fekaliów: +48 509 092 741

Elektryk: +48 692 407 515

Adresy e-mail:
Prezes Zarządu: dyrektor@port.darlowo.pl
Główny Księgowy: glownyksiegowy@port.darlowo.pl
Inspektor ds. rozliczeń i dzierżawy: ird@port.darlowo.pl
Inspektor ds. eksploatacji portu: iep@port.darlowo.pl

Adres skrytki ESP na ePUAP2: /port_darlowo/SkrytkaESP

Biuletyn Informacji Publicznej

Ostrzeżenia nawigacyjne

Marina Darłowo

Miasto Darłowo

DarLOT